II "Б" Група "С М Е Х О Р А Н И "

 

С учители: 

 

Р. ИВАНОВА

 

КР. БАНОВА

 

Помощник-възпитател:

 

М. ИВАНОВА

 

НИЕ УЧИМ СТИХОТВОРЕНИЯ                                                  

 

ИЗ ЖИВОТА НА група "СМЕХОРАНИ" ПРЕЗ учебната 2016-17год.

 

ЕСЕННА ИЗЛОЖБА 

 

 

СНИМКИ ОТ РОЖДЕНИТЕ ДЕН В ГРУПАТА

"ВЕЧЕ СМЕ ГОЛЕМИ" - СНИМКИ ОТ РОЖДЕННИТЕ ДНИ

 

 

       

НАШЕТО ПЪРВО ТЪРЖЕСТВО

 

 

/СНИМКИ/

Снимки на малките "Смехорани" 

през 2015/2016 учебна година

 

 

 

Дядо Коледа дойде при нас!

ЗИМАТА ДОЙДЕ В ГРУПАТА РАНО, РАНО!

 

"ЕСЕНТА ДОЙДЕ ПРИ НАС НАЙ- МАЛКИТЕ"