КЕРАМИКА

    

 

   Глината е един от най-древните художествени материали останал актуален от праисторията до днес. Със своя органичен произход той е изключително подходящ за творчески експерименти в ранна детска възраст.

 Децата от ателието по керамика ръчно изработват уникални произведения от глина, претворявайки своята фантазия в реалност. Програмата е специално разработена и съобразена с възрастта, уменията и интересите на децата. Темите на заниманията са свързани със сезоните, природния свят и културното ни наследство. Децата моделират фигурки, изработват релефни панца, изграждат съдчета чрез глинени ленти. Сред най-често поставените задачи са животни, птици , човечета, плодове, маски и др.

Творческите занимания са водени от дипломиран специалист художник - педагог, чийто основна цел е да стимулира и запази индивидуалността на всяко дете. Докато се забавлява, творейки чудеса от глина, детето развива  наблюдателност, асоциативно мислене,  подобрява се  финната моторика на ръката, както и общата култура при формиране на действителността- възприемане, осъзнаване, пресъздаване. Заедно с развитието на въображението , детето се научава да мисли за структура и форма, подобрява се концентрацията и вниманието. Заниманията с керамика формират редица качества, които оказват отражение в развитието на детето и в по-късната му възраст.

Ръководител на ателието е Димитра Йонкова. Занятията се провеждат два пъти седмично.