В ОДЗ "Буратино"  специалист логопед  е  Диана Деянова, която работи индивидуално с деца, имащи езиково - речеви проблеми. Продължителност на един логопедичен час е от 30 до 45 минути, два пъти седмично.

 

 

 " МНОГО ЧЕСТО РОДИТЕЛИТЕ НЕ МОГАТ..."

  

   " КАЖИ МА - МА "