ПЛУВАНЕ

 

                     

 

 

Плуването задоволява естествените потребности от движение у малките деца. Укрепва мускулатурата, стимулира дишането, кръвообращението и обмяната на веществата. Създава навици за правилно телодържане. Подчертаният интерес на децата и положителните емоции, съпътстващи уроците по плуване, укрепват психиката им. Формират се нови двигателни умения и навици, а съществуващите се усъвършенстват чрез изпълнения на нови комбинации при променени условия и изисквания. Това стимулира проявата на съобразителност и творчество. 

 

 Системното практикуване на уроците във вода води до:

 

    * структурно и функционално усъвършенстване на растящия детски организъм;

 

    * оказват превантивно и лечебно действие при гръбначни изкривявания и астма;

 

    * укрепване и правилно развитие на костно-мускулната система на детския организъм;

 

    * мощно развитие и укрепване на дихателната система;

 

    * те са прекрасно средство за закаляване и укрепване на здравето.

 

В ОДЗ "БУРАТИНО" заниманията по плуване се ръководят от Рени Владимирова и се провеждат веднъж седмично в база "Ясен", гр. Банкя.Има осигурен транспорт от детската градина.