ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО

  

 

 В ОДЗ "Буратино" под ръководството на Ст. Чаталарска, която води допълнителната образователна дейност „Приложно изкуство”,  децата имат възможност да развиват своята сръчност и умения, да фантазират, да творят, да реализират всички свои творчески идеи.  Изучават се елементите на декоративното рисуване и използването им за обогатяване на образите с тях. Заучават се  умения с различни техники (графика, живопис), различни материали (хартия, картон, силикон, текстил и др). Ст. Чаталарска се старае преди всичко да убеди децата, че МОГАТ, за да заработят уверено. Насочва ги да търсят красотата на цветовете и съчетаването им. За да се затвърдят на практика тези неща децата изработват за всяко занимание нещо и така  те остават доволни от резултатите на вложения труд. Колкото по – голяма е увереността и изобретателността в движенията на детските ръце, толкова по – добър е резултатът. Децата  трупат умения и опит, развиват въображението, насочват се  да търсят  приложимост на малките и остатъчни предмети, които ни заобикалят (парчета плат, опаковъчна хартия, копчета и др.), за да създават след време предмети различни, красиви и практични.

 

 

Заниманията се провеждат два пъти седмично.

 В края на учебната година се организират изложби в детското заведение.