За възпитанието, обучението и отглеждането на децата в ДГ "Буратино"  се грижи квалифициран и амбициозен екип от педагози, медицински сестри и помощно - обслужващ персонал.

 

 

  КОЛЕКТИВ  НА  ДГ  " БУРАТИНО "

 

 

ПЕТРАНА КОТУПАНОВА - ДИРЕКТОР

       

 

УЧИТЕЛИ

 

Красимира Банова старши учител
Радостина  Иванова старши учител
Силвия Владимирова старши учител
Нели Кътова старши учител
Надежда Шопова старши учител
Стефани Ясенова младши учител
Красимира Коева старши учител
Мариела Димитрова младши учител
Кръстинка Бранкова старши учител
Ирена Цонева младши учител
Лиляна Захариева старши учител
Яница Георгиева младши учител
Паулина  Велкова младши  учител
Цветалина Миланова  учител
Албена Стоилчева

старши учител

 

ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛИ

 

Милена       Иванова
Пенка Йорданова
Виолета Тимова
Добрина Найденова
Роза Начкова
Надя Накова
Пенка Спасова
Дафинка Джонева

Стефка

 

 

 

 

Нина

 

Иванова         

 

-      ЗАС

 

Росица

 

Кефалова   

 

-      Домакин

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  В  ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

Силвия

 

Бонева

  МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ

                     Снежанка    Виденова

Добринка Благоева

Илияна Пройкова

 ГЛАВЕН ГОТВАЧ

 

Бойка    

 

Миладинова

 ПОМОЩНИК - ГОТВАЧ

 

Райна

 

Асенова

 

Мария 

 
Мариана
 

 

Йорданова

 
Маркова
 

 

 ПЕРАЧ

 

Снежана

 

Петкова

  ОГНЯР

 

 

Петър Кефалова