ОТКРИТИ УРОЦИ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - 22.04.2016г.

 

 

СНИМКИ

Нашите уроци 

Учебна 2015/2016 година

/снимки/

 

 

 г-жа Шопова

 

 

 г-жа Иванова

 

 

 

 г-жа Владимирова

 

 

 г-жа Бранкова

 

 г-жа Цонева

Нашите уроци през учебната 2014/2015 година

 

Яслена група "Слънчице"

 

 С леля Бинка

 

С леля Ваня

 

I "А" гр. "Божурчета"

С г-жа Шопова

I "Б" гр. "Мечо Пух"

С г-жа Коева

 

С г-жа Димитрова

 

II "А" гр. "Барбарони"

С г-жа Георгиева

 

II "Б" гр. "Малчовци"

 

С г-жа Кътова

С г-жа Владимирова

III гр. "Пчеличка"

С г-жа Миланова

С г-жа Чорбаджиева

IV "А" гр. "Смехорани"

   С г-жа Иванова

 

С г-жа Станкова

IV "Б" гр. "Светлина"

    С г-жа Цонева

 

С г-жа Бранкова

 

Открит урок по Английски език

група "Слънчице" ЯСЛА

 

1 "А" група "ПЧЕЛИЧКА"

1 "Б" група "МАЛЧОВЦИ"

2 "А" група "СМЕХОРАНИ"

2 "Б" група "СВЕТЛИНА"

 

3 група "СВЕТУЛКОВЦИ"

4 "А" група "БАРБАРОНИ"

4 "Б" група "МЕЧО ПУХ"

 

1 "А" ГРУПА "ПЧЕЛИЧКА" С Г-ЖА ТОДОРОВА

 

1 "Б" ГРУПА "МАЛЧОВЦИ" С Г-ЖА ГЕОРГИЕВА

 

2 "Б" ГРУПА "СВЕТЛИНА" С Г-ЖА ЦОНЕВА

"А" ГРУПА "БАРБАРОНИ С Г-ЖА ПЕТКОВА

3 ГРУПА "СВЕТУЛКОВЦИ" С Г-ЖА ВЛАДИМИРОВА

 

 

4 "Б" ГРУПА "МЕЧО ПУХ" С Г-ЖА ДИМИТРОВА

АРХИВ ЗА 2011/2012г.

ТУК СЕ УЧИМ, ПЕЕМ И ИГРАЕМ ДО НАСИТА