I ГРУПА "СВЕТЛИНА"

 С УЧИТЕЛИ :

                    КР. БРАНКОВА

                    ИР. ЦОНЕВА

 ПОМОЩНИК - ВЪЗПИТАТЕЛ:

                                СТ. ДЕНЧЕВА

СНИМКИ ОТ РОЖДЕНИТЕ ДНИ В ГРУПАТА

СНИМКИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017г.

 

МАЛКИ СРЪЧНИ РЪЧИЧКИ