НАРОДНИ ТАНЦИ

 

 

 

В ОДЗ "Буратино" заниманията по народни танци са организирани от Антоанета Апостолова - художествен ръководител и хореограф.

Народните танци спомагат за:

-    създаване на музикално - ритмично чувство и към култивиране на усет към българската музика и танц;

-    приобщаване на децата към българските народни песни, обичаи, музика и танци;

-    подобряване на координацията между крака, ръце и глава при децата и създаване на танцови навици;

-    изработване на самодисциплина чрез танца и преодоляване на трудностите при прилагането му;

-    развиване на музикалност и ритмичност чрез привикване към притропване.

Изучават се: кулско хоро, ръченица, джиновско хоро, дайчово хоро, право хоро, дунавско хоро, тропанка, буенек, детски музикални игри, сценични танци и фолклорни хора от различни етнографски области.

Заниманията се провеждат ДВА ПЪТИ седмично.